Innowacje i projekty

Nowy model funkcjonowania hospicjum

W 2018 roku we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” opracowaliśmy nowy model hospicjum domowego na terenach wiejskich, który w następnym roku zaowocował wdrożeniem go w naszym hospicjum. Model zauważony i uznany przez Rząd Polski, w 2020r Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło program mający na celu rozpropagowanie go na terenie całego kraju.

Innowacja polega na utworzeniu grupy wsparcia działającej przy hospicjum, która pozwoli objąć dodatkową pomocą i opieką osoby ciężko chore. W ramach nowego modelu stworzyliśmy dodatkowe stanowisko członka zespołu hospicyjnego: opiekuna osoby starszej.

Są to zmotoryzowane opiekunki medyczne, przeszkolone z zakresu zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i pierwszej pomocy. Pomagają także w zakupach i sprzątaniu, a życzliwą rozmową leczą samotność chorych. 

 
 
image18
Kasia, Alena, Tamara - zmotoryzowane opiekunki w hospicjum domowym
image26
Pracownicy hospicjum wraz z panią Nadzieją, która skończyła 99 lat.

Więcej informacji na:

Inkubator Pomysłów >>  

Broszura >>

W roku 2022 rozpoczął się nabór na realizację grantów na testowanie nowego modelu hospicjum na trenach wiejskich. Z chwilą rozpoczęcia ogólnopolskiego programu grantowego, ogłoszonego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, z chęcią wzięcia w nim udziału zgłosiło się 90 instytucji z 14 województw, chcących powielać nasz model na swoich obszarach działań. Kryteria spełniło 21 instytucji, które rozpoczęły swoje działania pod naszym skrzydłami.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że nasze działania zyskały taką aprobatę. Dowodzi to, jak bardzo potrzebne są zmiany w opiece paliatywnej w Polsce, a opracowany przez nas projekt wyznacza kierunek innowacji.
 
 
Zwieńczeniem testowania naszej innowacji jest publikacja w formie e-book. Publikacja ta jest podsumowaniem ponad 2-letniej pracy nad testowaniem innowacji społecznej – domowej opieki zdrowotnej na wsi przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Zachęcamy do przeczytania e-booka i zainspirowania się.
 

Kampania społeczna

Innowacyjna kampania społeczna w 2018r: „Podrzuć sąsiada do cerkwi, podrzuć sąsiadkę do kościoła”.

Kampania miała na celu propagowanie pomocy sąsiedzkiej osobom zależnym, pozostającym w swoich domach na wiejskich, wciąż wyludniających się terenach wschodniego Podlasia.

Była skierowana do mieszkańców obszarów, na których sprawujemy opiekę nad osobami zależnymi w ramach naszego hospicjum domowego tj.: gmina Michałowo, Zabłudów, Narew, Narewka, Gródek, ale jej przekaz był uniwersalny. Podwiezienie starszej, samotnej osoby do świątyni to przecież okazja do nawiązania z nią bliższej relacji i umożliwienie jej uczestnictwa w życiu wspólnoty, szerszego kontaktu ze światem. Podwiezienie do świątyni miało stać się początkiem nowej relacji,  sąsiada czy sąsiadkę można też podrzucić do lekarza lub do sklepu, a także w inne miejsce, które jest dla nich ważne.

Tekst o kampanii autorstwa Julity Januszkiewicz w Gazecie Współczesnej    [pobierz w PDF]