Bank Spółdzielczy nr konta: 52 8060 0004 0551 0139 2000 0010

Innowacje i projekty

Nowy model funkcjonowania hospicjum

Innowacja –  „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”. 

Model przetestowany w 2018r w ramach projektu napisanego wspólnie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, realizowany od tamtej pory cały czas w Hospicjum domowym. Model zauważony i uznany przez Rząd Polski, w 2020r Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło program mający na celu rozpropagowanie go na terenie całego kraju.

Innowacja polega na utworzeniu grupy wsparcia działającej przy hospicjum, która pozwoli objąć dodatkową pomocą i opieką osoby ciężko chore oraz ich opiekunów.

image18
image26
Pracownicy hospicjum wraz z panią Nadzieją, która skończyła 99 lat.

Więcej o innowacji można przeczytać na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl

W ramach nowego modelu działania stworzyliśmy dodatkowe stanowisko członka zespołu hospicyjnego „Opiekuna Osoby Starszej”. Jego rolą będzie pomoc w załatwieniu codziennych spraw, gdy nie można na dłużej opuścić podopiecznego w domu i nie ma możliwości transportu, dojazdu czy wyjścia z domu ze względu na całodobową opiekę nad chorym. 

Ponadto opiekunowie pomagać będą przy pielęgnacji i zajęciach domowych. Dla podopiecznych,  zwłaszcza dla osób samotnych, to również szansa na zwykłą rozmowę i przebywanie z drugą osobą, relacja z drugim człowiekiem w tak trudnych chwilach.

Kampania społeczna

Innowacyjna kampania społeczna w 2018r: „Podrzuć sąsiada do cerkwi, podrzuć sąsiadkę do kościoła”.

Kampania miała na celu propagowanie pomocy sąsiedzkiej osobom zależnym, pozostającym w swoich domach na wiejskich, wciąż wyludniających się terenach wschodniego Podlasia.

Była skierowana do mieszkańców obszarów, na których sprawujemy opiekę nad osobami zależnymi w ramach naszego hospicjum domowego tj.: gmina Michałowo, Zabłudów, Narew, Narewka, Gródek, ale jej przekaz był uniwersalny. Podwiezienie starszej, samotnej osoby do świątyni to przecież okazja do nawiązania z nią bliższej relacji i umożliwienie jej uczestnictwa w życiu wspólnoty, szerszego kontaktu ze światem. Podwiezienie do świątyni miało stać się początkiem nowej relacji,  sąsiada czy sąsiadkę można też podrzucić do lekarza lub do sklepu, a także w inne miejsce, które jest dla nich ważne.

Tekst o kampanii autorstwa Julity Januszkiewicz w Gazecie Współczesnej    [pobierz w PDF]

Czcionka
Kontrast
0