Historia organizacji

Nasza historia

Fundacja została powołana do życia w 2009 roku z inicjatywy dr Pawła Grabowskiego, który wyjechał z Warszawy na wschód Polski, aby realizować swoją misję pomocy samotnym osobom u kresu ich życia. Początkowo fundacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Ówczesną siedzibą fundacji była wieś Nowa Wola k. Michałowa. Hospicjum domowe rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku. Od samego początku hospicjum działało społecznie.

Od 5 lat działamy pod nazwą Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie. Poszerzyliśmy naszą działalność o działalność edukacyjną oraz podjęliśmy się budowy pierwszego wiejskiego hospicjum na Podlasiu, które swoją działalność rozpoczęło w lipcu 2022 r.

Opiekujemy się osobami dorosłymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi mieszkańcami wsi z pięciu podlaskich gmin: Michałowa, Gródka, Zabłudowa, Narwi i Narewki, aby mogli godnie przeżyć ostatnie miesiące swego życia. Członkowie naszego zespołu medycznego (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyk oraz opiekunki osób starszych) wspierają rodziny w opiece nad chorymi. Edukujemy i służymy radą tak aby osoby opiekujące się swoimi bliskimi na ostatnim etapie ich życia wiedziały jak sobie radzić z nową rzeczywistością.

Motto Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza: „Z szacunku dla życia”.

Naszą misją jest niesienie pomocy hospicyjnej na wsiach. Docieramy do ludzi zapomnianych przez świat, a czasem rodzinę i instytucje. W trosce o godność osób starszych na ostatnim etapie ich życia oraz z szacunku dla życia prowadzimy hospicjum domowe oraz pierwsze hospicjum stacjonarne na terenach wiejskich.

 

 

Hospicjum domowe

Docieramy do ludzi zapomnianych przez świat, a czasem rodzinę i instytucje. Niesiemy bezpłatną pomoc osobom starszym przewlekle i nieuleczalnie chorym zapewniając profesjonalną opiekę paliatywną do końca ich dni. Wspieramy również rodziny naszych podopiecznych w walce z chorobą: szkolimy ich, udzielamy wskazówek, dajemy wsparcie psychologiczne.

Uważamy, że każdy ma prawo do godnego umierania, przyzwoitych warunków, i przede wszystkim do obecności drugiej osoby na ostatnim etapie swojej drogi życiowej.

Hospicjum stacjonarne

Aby żadna starsza osoba nie musiała odchodzić w samotności podjęliśmy inicjatywę wybudowania pierwszego wiejskiego hospicjum na Podlasiu.

Budowę ośrodka rozpoczęliśmy w roku 2018. W hospicjum znajdzie się 36 łóżek. Budynek będzie siedzibą hospicjum stacjonarnego, domowego z wypożyczalnią sprzętu medycznego,  a także, jak planujemy  będzie miejscem dziennego ośrodka opiekuńczego. Tu także będą odbywały się zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów z hospicjum i zaproszonych gości. 

Więcej o hospicjum stacjonarnym można przeczytać w zakładce Hospicjum Stacjonarne.

Dlaczego Prorok Eliasz?

Eliasz – ognisty patron! 
Znalezienie lepszego opiekuna niż Prorok Eliasz dla naszego hospicjum, byłoby niezmiernie trudne – a nawet niemożliwe. Ta postać pod każdym względem idealnie wpisuje się w działania fundacji. Zawierzyliśmy naszą misję Prorokowi Eliaszowi, ponieważ:

Jednoczył i łączył
Jest świętym uznawanym przez praktycznie wszystkie kościoły chrześcijańskie oraz przez wyznawców judaizmu. A naszą misją jest niesienie wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują, bez względu na wiarę czy status społeczny. Podlasie jest regionem multikulti: katolicy, chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy judaizmu – wszyscy potrzebują takiej samej opieki i godności w ostatnich chwilach życia.

 

Był prorokiem ludowym

Prorok Eliasz nazywany jest „prorokiem ludowym”. Jest więc najbliższy nam i naszym podopiecznym, ponieważ działamy właśnie na terenach wiejskich.
Od kilku lat obserwujemy wyludnianie się naszych podlaskich terenów. Według danych GUS prawie 60% ludności regionu podlaskiego to seniorzy, z czego 3500 osób już potrzebuje wsparcia wykwalifikowanych opiekunów. Brak transportu, sklepów, aptek i tylko 7 ośrodków zdrowia na terenie 5 gmin powoduje, ze osoby pozostające na wsiach są często odcięte od świata, z utrudnionym dostępem do lekarza.

Wiemy, że osoby wymagające opieki i wsparcia znajdziemy także w dużych miastach. Czujemy jednak, że właśnie tu jesteśmy szczególnie potrzebni – ponieważ jako pierwsi głośno upominamy się o tak potrzebną, konkretną pomoc dla mieszkańców podlaskich wsi. Chcemy pomóc podlaskim seniorom, aby mogli dożyć swoich ostatnich dni w spokoju, w godnych warunkach, a przede wszystkim bez bolesnej samotności.

Zwyciężył śmierć

Prorok Eliasz „w nagrodę za swoją wielką gorliwość o Prawo został zabrany do nieba” (1 Mch 2,58), a zabrał go tam ognisty rydwan. Jest jednym z dwóch proroków Starego Testamentu, który nie umarł, ale jako człowiek został zabrany do nieba. W naszej działalności – opiekując się nieuleczalnie chorymi osobami dorosłymi – dążymy właśnie do tego, by okazywać Podopiecznym wsparcie, nawet jeśli mają przed sobą zaledwie kilka miesięcy, dni, tygodni. To inna perspektywa czasowa, ale takie samo życie.

Otaczał płaszczem
Wyraz „palium” oznacza po łacinie „płaszcz”. Właśnie stąd wzięło się określenie „paliatywny”. Prorok Eliasz zostawił swemu uczniowi płaszcz o cudownych właściwościach. Dla nas to symbol opieki paliatywnej, którą otaczamy naszych pacjentów.

Trafiał do serc
O Proroku Eliaszu napisano, że „słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Również dla Hospicjum Proroka Eliasza słowo ma wielkie znaczenie. Chcemy zmieniać świadomość w zakresie opieki nad seniorami. Edukując i szkoląc opiekunów osób starszych chcemy podkreślać znaczenie szacunku dla osób starszych w chorobie. Mówić jak ważny jest szacunek, obecność drugiej osoby, wsparcie, poczucie godności na ostatnim etapie życia.