Procedura przyjęcia

Procedura przyjęcia

Kwalifikacja do objęcia opieką osoby dorosłej wynika z rozpoznania chorób wymienionych poniżej w tabeli ICD-10. Jest to warunek konieczny ze względu na fakt, iż płatnikiem usług z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w Hospicjum Stacjonarnym jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Pobyt w Hospicjum Stacjonarnym dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i nie podlega rejonizacji.

Aby zgłosić osobę do Hospicjum Stacjonarnego w Makówce należy umówić się telefonicznie nr tel. 797 090 854 oraz przygotować następujące dokumenty:

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu

Zgoda pacjenta na objęcie opieką paliatywną

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Wykaz chorób klasyfikujących
do opieki w hospicjum stacjonarnym