11 czerwca 2018 r. dr Paweł Grabowski wziął udział w panelu ekspertów w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.  Panel dotyczył przygotowywanej przez NIK kontroli opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Celem panelu ekspertów był rozpoznanie istotnych problemów w funkcjonowaniu systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej, które powinny być objęte kontrolą NIK.

Uczestnikami panelu byli przedstawiciele Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjentów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także środowiska opiekunów pacjentów, świadczeniodawców i nauki.

 

  • Wypowiedź prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego – materiał emisyjny audio MP3