O projekcie
Dać to, czego naprawdę potrzeba

Unia Europejska wyróżniła innowacyjny projekt partnerski opracowany przez Fundację Hospicjum proroka Eliasza w Michałowie.

W dniu 1 października 2020 ruszył projekt Partnerski “Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give what is really needed”, innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich.

Inicjatorem innowacji jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, która przy współudziale Partnerów opracowała założenia projektu. Projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give what is really needed” – stanął do konkursu Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (“EaSI”) 2014-2020. Znalazł się wśród siedmiu finalistów wyróżnionych projektów w Europie i jako jedyny projekt w tej kategorii z Polski.

Fundacja działa na terenach wiejskich wschodniego Podlasia o niskim i bardzo niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, wyludniających się, starzejących. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby tych, których wspieramy i został zgłoszony do konkursu na innowację społeczną w zakresie opieki długoterminowej ,ogłoszonego przez Komisję Europejską we wrześniu 2019.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) w Warszawie oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) w Białymstoku.

Proponujemy nowe podejście do opieki długoterminowej dla osób nieuleczalnie chorych, starych, zależnych a także objęcie wsparciem ich opiekunów, którymi są najczęściej członkowie rodzin.

Innowacja polega na stworzeniu sieci zasobów na obszarach wiejskich pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po organizacje sektora publicznego i NGO. Kluczowy element innowacji to stworzenie nowego stanowiska Koordynatora Opieki Osób Zależnych, który spełnia rolę ogniwa spajającego potrzeby pacjentów z działaniami sieci. Działający w ten sposób mechanizm zaspokajać będzie realne potrzeby zdrowotne oraz dawać możliwość elastycznego dopasowania opieki do potrzeb podopiecznych. Z założenia model jest na tyle uniwersalny, że będzie można go łatwo powielić w innych częściach obszarów wiejskich Polski i Europy.

W ciągu trzech lat trwania projektu zaproponowana przez nas innowacja była testowana w mikroskali na terenie pięciu gmin województwa Podlaskiego przez ekspertów ROPS i wspierana przez badania naukowe prowadzone przez badaczy IRWiR PAN.

Celem naszego projektu jest również wykorzystanie przetestowanej innowacji, popartej badaniami Partnerów, do kształtowania polityki opieki długoterminowej nad chorymi przewlekle i nieuleczalnie w regionie, kraju i Europie.

Przystępując do innowacji, jesteśmy głosem około 50% mieszkańców naszego regionu i prawie 40% (39,8%) ludności Polski. W nieodległej przyszłości problemy ludzi starych, przewlekle chorych dotkną mocno inne kraje Unii Europejskiej, gdzie obszary wiejskie to około 77% powierzchni krajów i zamieszkuje je połowa ludności Unii Europejskiej (2013).

[1. Źródło: GUS, Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku.]

Opis działania>

Aktualności "Dać to czego naprawdę potrzeba"

Podsumowujemy i dziękujemy

Na spotkanie podsumowujące działanie w projekcie zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnej sieci wsparcia. Stworzenie lokalnej sieci wsparcia i jej współpraca z zespołem medycznym hospicjum domowego było jednym
Czytaj »
Aktualności

Prezentujemy rekomendacje do zmian

W dniach 18-20 października 2023 w Białymstoku odbył się Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całej Polski, z udziałem Doradczyni Prezydenta RP, przedstawicielki Rzecznika
Czytaj »
Aktualności

Nasza innowacja była promowana w Brukseli

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) odbył się w dniach 9-12 października 2023 r. w Brukseli. To największe w Unii Europejskiej coroczne wydarzenie dotyczące m.in.
Czytaj »