Nasz projekt doceniony przez Komisję Europejską | Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
W dniu 1 października 2020 ruszył projekt Partnerski “Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give what is really needed”, Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji a następnie opracowany we współpracy z Partnerami. Projekt został zgłoszony  do konkursu na innowację społeczna ogłoszonego przez Komisję Europejską. Nasz projekt został doceniony i wyłoniony w ramach konkursu rozstrzygniętego w czerwcu 2020.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (“EaSI”) 2014-2020. Partnerami Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza są: Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) w Warszawie oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) w Białymstoku.
Koszyk Usunięto z koszyka. Cofnij
  • Koszyk jest pusty.