Wiosenne żonkile akcji “Pola Nadziei” rozkwitły w maju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

Były to piękne papierowe kwiaty przygotowane przez uczniów klas gimnazjalnych i wręczane podczas zbiórki pieniężnej przeprowadzonej przez najaktywniejsze wolontariuszki z tej szkoły. Gabriela, Urszula, Julia, Marta i Aleksandra zbierały 25 maja pieniądze wśród uczniów i nauczycieli szkoły na rzecz naszego hospicjum.

Zebrano kwotę 245,68 zł, za którą bardzo dziękujemy. Cieszymy się też ze stałej współpracy ze szkołą w Narwi oraz dziękujemy organizatorkom działań wolontariackich, paniom Oldze Hewie i Marlenie Rusiłowicz.

Jak piszą w notatce opiekunki wolontariuszy:

“Młodzież cieszy się bardzo ze współpracy z Hospicjum, ponieważ wiedzą, że pieniądze trafiają na szlachetny cel. Poprzez taką inicjatywę kształtują pozytywne cechy osobowości jak współczucie, okazywanie pomocy, wsparcia, szacunku. Uczą się otwartości i wrażliwości, dostrzegają potrzeby chorych w starszym wieku, wychodzą poza swój świat.”

Kontynuacją działań w ramach akcji będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna z kiermaszu ciasta w szkole 9 czerwca 2018 r. podczas Pikniku Rodzinnego pt.: ”Moja rodzina”.

Serdecznie dziękujemy!

Koszyk Usunięto z koszyka. Cofnij
  • Koszyk jest pusty.