W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018, wzięliśmy udział w dorocznym zjeździe hospicjów uczestniczących w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.

W Hospicjum św. Łazarza w Krakowie spotkali się przedstawiciele 18 hospicjów z całej Polski. Historię polskich „Pól Nadziei” i jej związki z Krakowem przedstawiła Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie Jolanta Stokłosa.

Podsumowano całoroczną akcję, dzielono się dobrymi praktykami i zastanawiano się nad przyszłością akcji. Odbyło się też kilkugodzinne szkolenie na temat marketingu internetowego dla organizacji pozarządowych z akcentem na organizacje prowadzące społeczne hospicja.

Oprócz wymiany doświadczeń o tematyce hospicyjnej był też czas na prywatne rozmowy przy kolacji w pierwszej restauracji powstałej w czasach PRL w Nowej Hucie.

Więcej informacji o Polach Nadziei w naszym hospicjum.